Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718
Polish Version Litvian Version
Suvalkų apskritis - tipiškas žemės ūkio regionas. Tai patvirtina  žemės ūkio naudmenų  struktūra, dirbamos žemės plotai sudaro  70 %, miškai – 17 %, vandens telkiniai – 8 %, kiti – 8 %. 
Apskrityje vyrauja gana prastos ūkinės vertės žemės, o klimato sąlygos yra sunkesnės nei kitose šalies dalyse,  trumpesnis augalų vegetacijos laikotarpis. 

Dėl didelių žemės paviršiaus formų skrtumų nemaža dalis atmosferos kritulių vandens nuteka nuo žemės paviršiaus. Nepaisant sudėtingų sąlygų, 79 % viso  apskrities ploto  užima privatūs ūkiai.

Apskrityje  yra apie 5,5 tūkst. ūkių, jų vidutinis dydis yra 15,7 ha. Pagrindinė  žemės ūkio sritis – augalininkystė - žaliųjų pašarų, grūdų ir bulvių auginimas. Gyvulininkystės sektoriuje dominuoja pieniniai galvijai, auginama nemažai kiaulių.

Maisto perdirbimo pramonėje pagrinde naudojami vietos ištekliai, todėl gaminiai yra vertinami ne tik Lenkijoje, bet ir užsienio šalyse. Dauguma pramonės įmonių yra įsikūrusios Suvalkuose, Suvalkų specialioje ekonominėje zonoje.

Regione veikia nemažai pieno perdirbimo įmonių: Pienininkystės kooperatyvas „Rospuda" Pilipave, Pienininkystės kooperatyvas „Sudowia" Suvalkuose. Šiaurinėje apskrities dalyje veikia ūkiai tradiciniais metodais gaminantys trumpo nokinimo sūrius. 
Suvalkų apskrityje veikiančios mažos skerdyklos bendradarbiauja su vietiniais kiaulių ir galvijų augintojais. Suvalkuose veikia stambi maisto perdirbimo įmonė  „Animex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o.

Suvalkų regione pakankamai  gerai išvystyta medienos pramonė – veikia nemažai lentpjūvių ir baldų gamybos įmonių.
Apskrityje veikia  uolienų ir naudingųjų iškasenų kasybos įmonės. Šiuo metu veikia 47 kasybos įmonės, kurių naudingųjų iškasenų ištekliai siekia  530 mln. tonų.

Suvalkų apskrityje yrs palankios  vėjo sąlygos elektros energijos gamybai. Vyraujant ledyninės kilmės kalvoms ir dideliems lygumų plotams sudaro energijos gamybai palankūs vėjo greičiai (vidutinis metinis vėjo greitis  6-7 m/s).

Palankios ekonomikos ir kultūros plėtros sąlygos bei natūrali gamtinė aplinka - 46% apskrities ploto yra saugomose teritorijose, rodo, kad šio regiono ateitis - tvari plėtra, ypač turizmo verslo vystymas.